1964 yılından beri sizinle...

Hazır Oluk Önerileri

Özel Profiller
Merkez dışı matris katlama ölçülerinin, iç kenardan ölçülerin iç kenarlarına kadar ölçüldüğünde birbirlerine 4 mm yakınlıkta oldukları yerlerde kullanılabilir. Çok katlı matris, ölçülerin (tam olarak) merkezden ölçülerin merkezine kadar 3,3.5,4 ya da 5 mm ayrı oldukları zamanlarda, tek parça matrisle aynı anda iki kat üretebilmek için kullanılır.

SORUNLARINA GÖRE ÖNERİLER

PROBLEM

OLASI NEDEN

ÇÖZÜM

Kıvrım katın ortasında kırılıyor

Katlama ölçüsünün çok yüksek olması

Daha alçak ölçü

Kıvrım katın bir kenarında kırılıyor

Katlama ölçüsü matrisin Ortasıyla doğru sıralı değildir

1 el kesme M/r-kenarı kalıpla
2 matris bandı-tekrar yerleştir
3 sayaç kalıbı-yeniden yerleştirme, daha geniş bir kanal kullanın ya da tekrar yerleştirin

Kıvrım katın iki kenarında da kırılıyor

Kanal çok dar

Daha geniş kana kullanın

Kıvrımın belli olmaması

Katlama ölçüsü çok alçak ya da çok geniş

Eğer gerekirse ayar saçı bandı kullanarak ölçünün yüksekliğini arttırın ya da daha dar bir kanal kullanın

Kıvrımın arkasında lastik çökmesi

Katlama ölçüsü çok alçak

Eğer gerekirse ayar saçı bandı kullanarak ölçünün yüksekliğini arttırın

Düşük kalite tabloda belirsiz kıvrım

Kanal derinliği çok sığ

Daha derin bir matris kullanın

Ölçüye yerleşmesi güç kanal matrisi

Eski ölçüler-paslı ya da zarar görmüş yanlış yerleştirici boyu

Ölçüleri yeniden yerleştir ya da ölçüyü yağla balmumu ya da yağla ovun ya da daha geniş bir yerleştirici kullanın

Kanal matrisi kesen yüzeye yapışmıyor

Kirli, yğlı ya da lekeli yüzey

Herhangi bir kirliliği ortadan kaldırmak için yüzeyi temizleme

Kıvrımların sonunda ezilme

Fazla basınç

Matrisin kenarlarını zımparalayın ya da oluklandırınGenel Öneriler

Ezilme:
 Matris kesen ölçüye bitişik olduğunda,matrisin kenarları tablonun ezilmesini önlemek amacıyla ince bir zımparayla inceltilebilir. G - TAPE Hazır oluğu bir tarama bıçağıyla kolayca oluklandırılabilir. Kolay yerleştirici çıkarma: yerleştiriciyi yavaşça ve matrisin sağ açılarından çıkarın.

Kolay yerleştirici çıkarma: Yerleştiriciyi yavaşça ve matrisin sağ açılarından çıkarın. Özel Bant sistemi sayesinde oluk üzeri hç bir yapışkan parça kalmaz Yapışkan çıkarılması: Kesici plakada herhangi bir yapıştırıcı parçası kalması halinde,bunu çözmek için pek çok çözücü kullanılabilir. En kolay bulunabilecek olanlar terebentin ve beyaz ispirtodur; trikloretilen de kullanılabilir; ayrıca I.C.I tarafından üretilen Genklene isimli ticari bir ürün de bu firmanın acentelerinin birinden temin edilebilir.